Visie

In de toekomst worden gebouwen zodanig gebouwd dat zij in ieder geval energie-neutraal zijn of beter nog energie opleveren. Belangrijk daarbij zijn het ontwerp, de uitvoering en het gebruik van het gebouw. De meeste winst is daarbij te behalen bij het ontwerp en dus in de ontwerpfase, door hier innovatief en duurzaam te werk te gaan. Samenwerken in de ontwerpfase tussen constructeur, architect en installatie adviesbureaus is daarbij essentieel en levert bovendien tijdens de bouwfase al geld op.

Rienks Engineering is klaar voor de toekomst: innovatief, duurzaam en samenwerken zijn kernbegrippen bij Rienks Engineering en maken het verschil met de concurrentie.

Geschiedenis

Rienks Engineering is in 2001 opgericht als een zelfstandig en onafhankelijk installatie advies bureau. Rienks Engineering is ontstaan uit een breedwerkend architectenbureau, waarin architecten, constructeurs en installatietechnici verenigd waren. Grondlegger in 1986 van dit architectenbureau was Luud Rienks. Voornaamste werkgebied toen was de scholenbouw, later is daar de gezondheidszorg bijgekomen en weer later zijn daar o.a. woningbouw en kantoren bijgekomen.

In 2001 is het architectenbureau opgesplitst. De installatietechniek werd bij Rienks Engineering ondergebracht en Ad Poppelaars werd directeur/eigenaar.

Het advies van Rienks Engineering is niet gericht op steeds meer technisch vernuft toepassen, maar veel meer op het inzetten van de techniek als hulpmiddel om een aangenaam woon- en werkklimaat te creƫren. Investeringskosten en exploitatiekosten zijn daarbij belangrijke begrippen.

Ad Poppelaars

Ad Poppelaars werkt sinds 1990 bij Rienks en is sinds de opsplitsing van Rienks in 2001 directeur/eigenaar van Rienks Engineering.

In 2012 heeft het maandblad TVVL een interview met Ad Poppelaars gepubliceerd.

Interview TVVL

TVVL is een vereniging voor mensen die affiniteit hebben met gebouwgebonden installaties en voorzieningen. Mensen met een hart voor techniek en innovatie. Doel van de vereniging is kennisdeling en kennisoverdracht. Deling vindt plaats in verschillende vormen en samenstellingen. Voor en door leden. Overdracht vindt plaats door middel van opleidingen, cursussen, handboeken, publicaties en lezingen. TVVL is hiermee uitgegroeid tot een belangrijk kennis- en opleidingsinstituut voor de installatiesector. TVVL Magazine is toonaangevend en wordt breed verspreid onder leden, bedrijven en verwante instanties binnen de sector.

Ad

Ad Poppelaars

Tel. : 076-5239360
Mobiel: 06-53797992
E-mail adres: a.poppelaars@rienksengineering.nl