Energielabelplicht per 1 juli 2015.

Voor alle utiliteitsgebouwen zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen, sporthallen en horeca is het vanaf 1 juli 2015 verplicht om bij elke nieuwe transactie van verhuur of verkoop een energielabel te hebben.

Bij het niet naleven van deze energielabel plicht kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ITL) een bestuurlijke boete opleggen aan de verhuurder of verkoper van het pand.

Deze boete kan oplopen tot € 20.250,- per pand.

Welke utiliteitsgebouwen energielabelplichtig zijn leest u in het schrijven van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, lees HIER verder.

Voor het verkrijgen van het energielabel kan Rienks Engineering u van dienst zijn.

Door Rienks Engineering wordt hiertoe een opname uitgevoerd conform het opnameprotocol BRL 9500-03 zoals beschreven in de ISSO-publicatie 75.1. In dit protocol worden de aanvullende eisen voor het certificaat voor adviesdiensten op het gebied van de energieprestatie van bestaande utiliteitsgebouwen beschreven.

Na de opname en verdere uitwerking wordt het label door een externe BRL-gecertificeerde organisatie gecontroleerd, afgemeld en geregistreerd.

De kosten voor het verkrijgen van een energielabel zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals oppervlakte, gebouwvorm, situering en de beschikbaarheid van bouwkundige gegevens zoals plattegronden, gevels en doorsneden.

Ieder gebouw staat op zich en wij zijn dan ook graag bereid om voor u een geheel vrijblijvende offerte uit te brengen voor het verkrijgen van een energielabel voor het betreffende pand.