Duurzaam installatieadvies
Duurzaamheid zit de mensen van Rienks Engineering in het bloed, het is haar tweede natuur. Dit wordt door het bureau dan ook in de breedste zin van het woord toegepast. “Bij nieuwbouw worden we daarom het liefst zo vroeg mogelijk bij het proces betrokken. Dan kunnen eerst alle passieve middelen ingezet worden voordat techniek aan de beurt is. Met passieve middelen wordt hier bedoeld de materiaalkeuze of bouwwijze. Een huis dat zo gebouwd is dat het energie opslaat, bespaart op de techniek die anders nodig zou zijn geweest.

Rienks Engineering verzorgt onder andere:

 • EPA-studies
 • EPG-berekeningen
 • Nulenergie- en passiefconcepten
 • Haalbaarheidsstudies bij nieuwbouw
 • Terreinstudies
 • Ontwerp, bestekken en uitvoeringsbegeleiding van projecten

Trias Energetica
Nadat alle passieve middelen zijn ingezet om tot duurzame en energiebesparende oplossingen te komen, wordt door Rienks Engineering de techniek toegevoegd. Vervolgens wordt gewerkt volgens de Trias Energetica. Deze rust op drie pijlers:

 • Beperk energieverbruik zoveel mogelijk;
 • Pas daarnaast zoveel mogelijk duurzame energiebronnen toe;
 • Pas voor het resterende deel apparatuur toe met een zo hoog mogelijk rendement.

Diensten met duurzame oplossingen
In haar bestekken verwerkt Rienks Engineering standaard een groot deel van het Nationale Pakket Duurzaam Bouwen. Verder verricht zij nog een aantal specifieke diensten voor haar opdrachtgevers c.q. eindgebruikers, zoals:

 • Opstellen van P.V.E.’s en/of beoordelingscriteria ten behoeve van selectieprocedures;
 • Opstellen Energie Besparing Adviezen (EBA) en Energie labeling van gebouwen;
 • Berekenen van de integrale duurzaamheid van gebouwen op basis van BREEAM;
 • Adviseren en verzorgen van aanvragen van subsidies;
 • Ontwikkelen van extra energiezuinige concepten waaronder: passiefwoningen, nulenergie concepten, CO2-neutrale gebouwconcepten.

BREEAM
BREEAM-NL is de Nederlandse versie van BREEAM en is een standaard waarmee de duurzaamheidsprestatie van een gebouw aangegeven wordt.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie vergelijkbaar met het Nederlandse TNO.

Het doel van BREEAM is het analyseren, waarderen en verbeteren van gebouwen.