Design & build

Rienks Engineering participeert in diverse Design and Build projecten. Dit doen wij in verschillende rollen, zowel aan de zijde van de opdrachtgever als aan de zijde van het bouwteam.

Aan de zijde van de opdrachtgever zijn de taken van Rienks Engineering het opstellen van het technisch Programma van Eisen en het bewaken van budget en kwaliteit.

In de rol van bouwteampartner is Rienks Engineering verantwoordelijk voor het vertalen van het Programma van Eisen in een installatieconcept. Samen met de bouwteampartners wordt vervolgens het ontwerp gemaakt en het project gerealiseerd. Wij hebben hierbij doorgaans een adviserende en controlerende rol en zijn soms verantwoordelijk voor het opstellen van het contractbestek.

De Design and Build constructie heeft voor- en nadelen voor de opdrachtgever. Het voordeel is dat de opdrachtgever aan het begin van het project bekend is met de kosten en dus niet voor onverwachte kosten komt te staan. Tevens wordt tijdwinst geboekt omdat zaken als tekenwerk niet twee maal gedaan hoeven te worden. Er worden immers direct werktekeningen gemaakt in plaats van eerst een bestektekening.

Een mogelijk nadeel is dat een Programma van Eisen soms teveel ruimte biedt aan de uitvoerende partijen. De opdrachtgever dient derhalve in het PVE zeer goed vast te leggen wat hij wil.

Rienks Engineering werkt graag in de Design and Build constructie omdat het de bouwteampartners de gelegenheid biedt datgene te doen waar ze goed in zijn. Het adviesbureau levert het concept aan voor de installatie en de detailengineering is voor de uitvoerende partijen.