Beheer en onderhoud
Technische installaties worden steeds duurzamer. Dat betekent voor u minder (energie-)kosten en een langere levensduur. Maar dat betekent wel dat goed beheer en onderhoud nodig is. Zo voorkomt u hoge kosten achteraf en verlengt u de levensduur van de installaties. Verder zorgt u met een goed beheers- en onderhoudsplan voor de nodige reserveringen, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan als één of meerdere onderdelen vervangen moeten worden. En last but not least, u zult minder last van storingen hebben.

Gevolgen slecht beheer en onderhoud
Uit nulmetingen blijkt dat veel gebouwen ontregeld zijn qua energiegebruik, soms zelfs al jaren. Dit is bijna altijd het gevolg van slecht beheer en onderhoud. Installaties in optimale conditie en optimaal afgesteld leveren al gauw 10 tot 15 procent energiebesparing op.

Beheer- en onderhoudsdiensten
Technisch installatieadviesbureau Rienks Engineering heeft jarenlange ervaring op het gebied van beheer en onderhoud. Haar technische adviseurs doen er alles aan om de levensduur van uw installaties te verlengen, om uw energiekosten laag te houden en om u een hogere bedrijfszekerheid en hoger comfort te garanderen. Rienks Engineering voorziet u van een objectief advies en verzorgt een deskundige controle op uitgevoerde werkzaamheden. Zij verzorgt de volgende activiteiten voor een goed beheer van en onderhoud aan uw technische installaties:

  • Uitvoeren nulmetingen
  • Beoordelen onderhoudscontracten
  • Opstellen (meerjaren-) onderhoudsplannen en begrotingen
  • Opstellen onderhoudsbestekken
  • Inventariseren legionella risico’s en opstellen beheersplannen
  • Periodiek contoleren/inspecteren van uitgevoerd onderhoud
  • Aanleveren verbeterpunten
  • Koppelen onderhoud aan reductie energiegebruik
  • Bepalen energielabels
  • Adviseren mbt gedeelde huur van gebouwen